Bli bøssebærar for TV-aksjonen 2019 - Care

Klikk for stort bilde Søndag 20. oktober skal 100.000 frivillige bøsseberarar besøke 2,3 millionar husstandar. Dette gjer TV-aksjonen til Norges største dugnad og verdas største innsamlingsaksjon. Vil du vere med og gå årets viktigaste søndagstur? 

Årets TV-aksjon går til CARE sitt arbeid for å skape eit bedre liv for kvinner i nokon av verdas mest sårbare områder.TV-aksjonen skal gi kvinner moglegheit til å tjene sine egne pengar, bestemme over eigen kropp og få si stemme hørt. Les meir om TV-aksjonen Nå er det hennes tur.

I Sunndal kommune går det kvart år over 100 bøssebærarar som sett av 2 timar ein ettermiddag for ei god sak.

Bli med på laget! Vi treng bøssebærarar i alle bygder/kretser i Sunndal.

Ta kontakt med Sunndal frivilligsentral, eller registrer deg på https://blimed.no/boessebaerer/.

Kontaktinformasjon

Sissel Halset Storslett
Leder Sunndal frivilligsentral
E-post
Mobil 468 16 169

Adresse

Auragata 14, 6600 Sunndalsøra