Arealplan for Sunndal - innspillsfase og åpent kontor

Åpent kontor - Klikk for stort bildeÅpent kontorKommunen skal i gang med å rullere arealplan for hele Sunndal, utenom sentrum. Planprogrammet for prosessen er nå på  høring. I denne første fasen ønsker vi også gjerne innspill fra innbyggere som har planer om nytt hyttefelt, boligfelt, eller forslag til gang- sykkelveger, turveger eller annet. Det inviteres derfor til åpent kontor på servicekontoret på rådhuset.

Åpent kontor

Vi vil ha åpent kontor ved servicekontoret i Sunndal rådhus den 13. og 27. juni kl. 11-13. Stikk innom for en prat!

Samtale med saksbehandler

Du kan også ta kontakt med per telefon, e-post eller oppmøte utenom disse tidene også. Ved oppmøte er det fint å avtale tid på forhånd slik at du er sikker på at saksbehandler er tilstede.

Høring

Forslag til planprogram for arbeidet med arealplanen ligger ute til høring og offentlig ettersyn, med høringsfrist 30.06.17.

Les mer om forslag til planprogram og prossessen med rullering av arealdelen

Kontaktinformasjon

Berit Skjevling
arealplanlegger
E-post
Mobil 901 13 194

Åpningstider

Mandag–fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra