Anbefaling om ny oppfriskningsdose med koronavaksine for eldre over 75 år–drop in vaksinering 28. april

Koronavaksine hetteglass Pixabay

Helsemyndighetene anbefaler nå en ny oppfriskningsdose med koronavaksine til personer som er 75 år og eldre, hvor det er gått mer enn 6 måneder siden forrige dose.  Det blir drop-in vaksinering for denne gruppa på Sunndal kulturhus 28. april. 

Anbefaler ny oppfriskningsdose

På bakgrunn av usikkerhet rundt smitteutviklingen av covid-19 utover våren og sommeren har regjeringen og folkehelseinstituttet besluttet å anbefale en ny oppfriskningsdose av koronavaksine til personer som er 75 år og eldre hvor det er gått mer enn 6 måneder siden forrige dose.

Vi vet at de over 75 er mest utsatt for alvorlig sykdom etter smitte med covid-19 og at effekten av vaksine avtar noe over tid. På bakgrunn av dette anbefales en ny dose nå i vår for å gjøre denne gruppen bedre rustet mot en eventuell ny smittetopp i perioden fremover, vaksinen bør gis i løpet av april for at man etter behov skal kunne få en ny dose i løpet av høsten..

Aldersgruppen over 65 år og andre voksne med underliggende risikotilstander vil sannsynligvis anbefales en oppfriskningsdose til høsten.

Tilbudet i Sunndal

Det er nå skaffet vaksiner til aldersgruppen over 75 år, og det settes opp  

  • drop-in-vaksinering på Sunndal Kulturhus
  • 28. april kl 9.00–15.00

Vaksinen er som tidligere gratis og det er ikke behov for timebestilling.

Har du ikke mulighet til å møte opp denne dagen, er det mulig å få vaksine på Apotek 1 Sunndal, på timebestilling.

  • Apoteket tilbyr vaksinering tirsdager og fredager, med timebestilling. 
  • Bestill time på Apotek 1 her (innlogging med bank-ID), eller ring 71 68 90 80.