Abonnenter anmodes om å begrense hagevanning

Klikk for stort bildeDen siste tiden har det gått unormalt mye vann ved alle våre vannverk. Dette fører til at enkelte abonnenter kan oppleve dårlig vanntrykk, dårlig vannkvalitet eller miste vannet helt. Vi er derfor avhengig av å spille på lag med abonnentene for å få ned forbruket.

Nå anmoder vi våre abonnenter om å begrense hagevanning. Det samme gjelder vanning av fotballbaner og andre grøntarealer med bare gress. Dette gjelder altså først og fremst plen og gressområder, vanning av blomster i bed og krukker er ok.

Produksjonen av vann inn i systemet går som normalt og er ikke problemet. Utfordringen er det store forbruket.  Det kan være kritisk for allmenn vannforsyning, og aller verst hvis det skulle oppstå brann, om det er dårlig eller ingen vannforsyning i området.

Vi ber derfor om at man ikke vanner plena før det er høyst nødvendig. Dette gjelder spesielt vanning med spreder, bruk av ubetjent slange og bruk av dryppvanningsslange. Anmodningen gjelder alle våre abonnenter i Sunndal.

Gode råd om hagevanning finnes på kommunens hjemmesider.

Dersom dette ikke er nok til å redusere forbruket, kan det bli innført vanningsforbud.

Vannverkseiers forpliktelser

Vannverkseier skal, i flg. § 9 i Drikkevannsforskriften «levere helsemessig trygt vann til drikke, matproduksjon og personlig hygiene. I tillegg har samfunnet til enhver tid behov for tilgang på tilstrekkelige mengder sanitærvann og slokkevann.» 

En vannverkseier er altså ikke forpliktet til å produsere drikkevann i så store mengder at abonnenter fritt kan vanne plen i tørkeperioder. 

Abonnentens forpliktelser

Kommunestyret i Sunndal vedtok i sak 66/10 at KS sine Standard abonnementsvilkår for vann og avløp skal gjelde for abonnenter i Sunndal kommune. § 3.8 sikrer kommunen retten til å innføre restriksjoner på vannforbruk som f.eks. hagevanning ved behov, uten at dette utløser rett til å kreve erstatning eller prisavslag.

Pågående arbeider

Sunndal kommune har, i samarbeid med Asplan Viak, jobbet de siste årene med å øke kapasiteten ved Ålvundfjord vannverk. Det har vært boret flere prøvehull i området ved vannbehandlingsanlegget, men det har ikke lykkes å finne en brønn som gir tilstrekkelig vannmengde over tid.

I slutten av mai ble det bestilt rens av de eksisterende brønnene for å øke kapasiteten på disse. Brønnene blir tatt ut av produksjon når dette arbeidet pågår, så dette vil først bli utført til høsten når vannbehovet ikke er så stort.

Kontaktinformasjon

Bjørn Røkkum
Oppsynsmann vann og avløp
E-post
Mobil 913 86 294
Grete Marie Trædal
teknisk planlegger
E-post
Mobil 908 90 177