22.12.20: Oppdatering om koronavaksine

vaksineDen første vaksinen mot koronavirus ble godkjent 21. desember, og noen få kommuner kan sette i gang vaksinasjon i romjula. For Sunndal kommune blir det først aktuelt med vaksinasjon på nyåret.

21. desember fikk den første koronavaksinen godkjenning i Europa, og det ble varslet at de første dosene vil komme til Norge i romjula. Folkehelseinstituttet informerer i brev til kommunene samme dag om at noen få kommuner i Sør-Norge vil få de første vaksinene i romjula, ut fra smittesituasjon og tilgjengelighet. Vaksinasjon i resten av landet vil starte på nyåret. Folkehelseinstituttet skisserer videre at kommunene vil få regelmessige ukentlige vaksineleveranser.

Sunndal kommune forbereder seg nå på å ta i mot de første vaksinene på nyåret. Leveransene av vaksineutstyr fra Helsedirektoratet startet i ukene før jul. Sunndal kommune har mottatt utstyret, og er dermed klar for å sette i gang vaksinering.

I første omgang er det snakk om å vaksinere beboere på sykehjem. Det er ikke nødvendig å kontakte fastlege for å reservere vaksine, alle i prioriterte grupper vil bli kontaktet når det er aktuelt med vaksinasjon.

Se mer informasjon på vår informasjonsside om koronavaksine.

Kontaktinformasjon

Gunn Inger Reiten
Konsulent
E-post
Mobil 902 80 422