18.09.22: Status fra kriseledelsen etter ekstremnedbør og flom

Steng veg Løykja 18.09.22Gjennom helga har det vært ekstreme nedbørsmengder i Sunndal, og mye flomvann har skapt problemer for veger og husstander flere steder i kommunen. Til sammenligning er det kommet betydelig mer nedbør både på Sunndalsøra og i Innerdalen enn under ekstremværet Gyda tidligere i år.

Lørdag kveld gikk det et jordskred på Løykja, og politiet evakuerte fem husstander og stengte fylkesveg 6140. Kommunen bisto i evakuering og kommunens kriseteam var på stedet. Vegen vil være stengt fram til geologer har vært på stedet og gjort sine vurderinger. Det vil da også bli vurdert om de evakuerte kan flytte tilbake. For øvrige beboere i Løykjaområdet er det ingen spesielle tiltak.

Generelt har det vært utfordringer med mye vann i Løykja- og Grøaområdet gjennom hele helgen, og både kommunens mannskap og brannvesenet har bistått med lensing av vann.

Det har vært problemer med vann i kjellere på grunn av inntrenging av grunnvann i flere deler av kommunen

Denne gangen er også Ulvåa/Ålvundelva hardt rammet. Det har kommet mye nedbør i Innerdalen og den flomstore elva har skapt problemer både nedover Virumdalen og flere plasser på Ålvundeid og i Ålvundfjord. Smisetvegen ble stengt lørdag morgen, mens vegen i Virumdalen ble stengt lørdag ettermiddag/kveld. Disse vil åpne igjen så snart vannstanden går ned.

På Opdøl ble det lørdag ettermiddag problemer etter at stikkrenner kollapset og mye vann strømmet nedover vegen. Kommunens mannskap var på stedet med sandsekker og fikk sikret hus. Det ble også satt inn entreprenør på vakt natt til søndag for å følge med på situasjonen. Søndag formiddag vurderes situasjonen og behovet for flere akuttiltak i området.

Flåvegen er også stengt på grunn av utgravinger i vegen, der er gravemaskiner på stedet.

Søndag morgen kom melding om store vannmengder og stengt gangveg i Holsbrekka. Det er også mye vann på riksvegen i området.

Toppen nådd men høy grunnvannstand vil være utfordrende framover

Søndag formiddag ser det ut som at regnet vil avta og at toppen er nådd. Kommunens mannskaper er ute på befaring på de utsatte områdene og følger situasjonen framover.

- Vi er glad for at det ikke har gått ut over liv og helse, men kun er snakk materielle skader etter disse hendelsene, sier ordfører og leder av kriseledelsen, Ståle Refstie.

Det er likevel viktig å merke seg at grunnvannstanden er svært høy, og utfordringer med denne vil vedvare selv om regnet avtar. Alle som erfaringsvis er utsatt, oppfordres om å sikre verdier i kjellere, følge med og å iverksette nødvendige tiltak. Verken kommunens mannskap eller brannvesenet vil ha kapasitet til å bistå på alle områder framover.