18.09.22 kl 17.15: Evakuering på Løykja oppheves

Steng veg Løykja 18.09.22Politiet opphever søndag ettermiddag evakueringen på Løykja, med unntak av huset som ble truffet av raset. Dette på bakgrunn av vurderinger av geotekniker søndag.

Skredhendelsen er vurdert av geoteknikker på vegne av NVE. Skredhendelsen er vurdert til ikke å påvirke de eiendommene der evakueringen blir avsluttet. På den siste eiendommen, Løykjavegen 25, må det gjøres oppryddingsarbeid og sikringsarbeid før evakuering kan avsluttes.

Åpnede veger

Fylkesveg 6140 blir åpnet igjen.

Sunndal kommune har i løpet av søndag ettermiddag åpnet Virumdalsvegen igjen. Det er opp til 10 cm med vann over vegen, men det anses som trygt å åpne vegen.

Flåvegen er også åpnet igjen for ferdsel, men det oppfordres til å unngå all unødig trafikk.