08.12.21: Oppdatering smittesituasjonen i Sunndal

covid-19 test Pixabay Siden forrige oppdatering 3. desember har 5 personer testet positivt for covid-19 i Sunndal.

Vi antar at to av disse har felles smittekilde. Rent definisjonsmessig har vi derfor å gjøre med et lite smitteutbrudd. Det er for tidlig å trekke noen sikker konklusjon, men vi tror ikke det blir flere positive tester tilknyttet dette utbruddet.

To av de tre øvrige er smittet på reise utenfor kommunen; den ene i utlandet.

Den femte positive testen er under avklaring, og det er for tidlig å ha noen oppfatning rundt denne.

Samtlige fem har bare milde symptomer, og de er alle fullvaksinert.


Svein Anders Grimstad
Kommuneoverlege