08.03.21: Tilfeller med uvanlige og sterke bivirkninger av AstraZeneca vaksine

Vaksine AstraZenecaSom kjent ble to ansatte helsearbeidere før helga innlagt på sykehus etter uvanlige og sterke bivirkninger av AstraZeneca-vaksinen. Personene dette gjelder fikk raskt helsehjelp og er nå godt ivaretatt og fortsatt under utredning på sykehus.

Sunndal kommune har meldt disse tilfellene av bivirkninger som avvik til Statens legemiddelverk, og har i dag hatt møte med Statsforvalteren v/fylkeslegen, Folkehelseinstituttet og Statens legemiddelverk.

I følge Statens legemiddelverk er det svært sjelden med så kraftige reaksjoner, og de er ikke kjent med tilsvarende reaksjoner av denne vaksinen. Legemiddelverket vil derfor følge opp saken for å finne årsaken til disse tilfellene, blant annet se om det er knyttet til produksjonsnummeret.

Vaksinasjon med AstraZeneca vaksinen vil gå som planlagt framover. Vaksinene vi mottar i uke 10 vil ha et annen produksjonsnummer enn vaksinene som ble satt forrige uke. Vi vil understreke at det alltid er akuttberedskap tilgjengelig når vaksinasjon pågår, og at helsepersonell observerer de vaksinerte for å fange opp eventuelle bivirkninger. Det er også viktig at vaksinerte selv sier fra dersom de opplever sterke bivirkninger.

Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket arbeider kontinuerlig med saken. Sunndal kommune vil umiddelbart bli orientert dersom det skulle komme råd om å endre den nåværende vaksinasjonsstrategien.