02.12.21: Covid-19 på Tredal skole

covid-19 test Pixabay En elev ved Tredal skole testet i dag positivt for covid-19. Eleven har ikke sykdomssymptomer, og det er (med en liten usikkerhet) kjent smittekilde. Eleven er satt i isolasjon hjemme.

Skolen har i kveld sendt ut epost til i underkant av 30 nærkontakter som blir bedt om å teste seg i morgen.

En foreløpig vurdering er at det er relativt liten risiko for at vi står foran et smitteutbrudd i skolen.

Endelig svar på morgendagens tester vil foreligge i løpet av helga, og det vil komme en oppfølgende pressemelding når ny informasjon foreligger.

Jeg vil avslutningsvis benytte anledningen til å minne om at det er viktig å teste seg når man får symptomer på akutt luftveisinfeksjon. Det er tilstrekkelig å teste seg med hurtigtest. Hurtigtester deles ut gratis fra infeksjonsklinikken på gamle Øra skole.


Svein Anders Grimstad
Kommuneoverlege