Åpent møte om kommuneplanens arealdel

tirsdag 17. oktober 2017, 19.00 - 21.00

Informasjon

I forbindelse med at kommuneplanes arealdel skal rulleres, arrangeres åpne dialogmøter i bygdene.

På møtene vil vi ta en kort orientering om arbeidet og så blir det anledning til å komme med tilbakemelding på aktuelle tema i utredningsarbeidet som bolig, veger, klima- og miljø, næring og barn og unge.

Velkommen på møte!

Mer informasjon om arbeidet med rulleringen ligger på Arealplan-rullering 2017-2019

Sted

Grøa samfunnshus
 

Kontakt

Sunndal kommune
 

Berit Skjevling
Legg til hendelsen i din kalender