Ansattoversikt


Helse- og omsorgstjenesten

Ansatte i avdelingen Helse- og omsorgstjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder fagavdelingen 901 78 403

Leder tildelingsenheten
Leder koordinerende enhet