Ansattoversikt


Barnehager

Ansatte i avdelingen Barnehager
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
975 42 787

Blåklokka:       41 47 91 88

Liljekonvallen: 46 95 95 03

Gullstjerna:     90 77 39 40

Hestehoven:   90 52 74 53

Kvitveisen:      90 51 24 25

Prestekragen: 90 47 50 29

Bekkeblomen: 90 27 88 46