Ansattoversikt


Helsetjenesten

Ansatte i avdelingen Helsetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
907 14 174

betjent hverdager
kl 08.30–09.45 og 13.00–15.00

Utdeling av hurtigtester hverdager
mellom kl 08.15-09.30 og kl 12.30-15.00.