Ansattoversikt


Kulturtjenesten

Ansatte i avdelingen Kulturtjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avd.leder idrett og friluftsliv 958 45 789

Konst. rektor Sunndal kulturskole