Ansattoversikt


Barnehager

Ansatte i avdelingen Barnehager
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
902 25 495
975 42 787

Blåklokka:      414 79 188

Gul:                469 59 503

Gullstjerna:    907 73 940

Hestehoven:  905 27 453

Kvitveisen:     905 12 425

Mogrenda:     902 52 631

Prestekragen: 904 75 029

Rosa:               902 78 845

414 72 906

Hvitt hus, Marihøna:  948 01 197

Hvitt hus, Mauren:     910 05 812

Edderkoppen:            910 05 466

Knotten:                      910 04 947

Rødhuset, Humla:      909 69 853

Rødhuset, Myggen:    909 94 367     

Villabyen, avd. Blå:    902 80 197        

906 54 623

Grønnetuss:            902 37 628

Labbetuss:              974 37 561

Smitt:                       977 89 253

Smule:                     977 98 803

Øksendal kontor:     902 68 689

913 57 766


Avd. Mogrenda – 48 09 29 23

Avd. Karhaugen – 94 15 87 04

Avd. Liahaugen – 41 79 95 80

Avd. Nausthaugen – 95 41 08 70

Avd. Vardhaugen – 46 95 51 30

Rektor 992 47 696
Styrer 906 54 623
Styrer 913 57 766
Styrer 975 42 787
Styrer 414 72 906

Eiendomstjenesten

Ansatte i avdelingen Eiendomstjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Eiendomssjef 911 14 784
Jan Erik Holthe
Vedlikeholdsleder 911 14 777
Renholdsleder 482 54 510
Formann 917 61 082
prosjekt- og byggeleder 414 42 900
Formann 911 14 782

Eksterne

Ansatte i avdelingen Eksterne
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 69 14 41
80 05 70 00

www.hfsm.no

72 48 37 00
Åpningstid: 07.30-16.00 71 57 40 50
Industrivegen 5, 6600 Sunndalsøra 71 69 97 50
71 68 99 70
992 99 120
400 06 504

Fysioterapien - Helsetjenesten

Ansatte i avdelingen Fysioterapien - Helsetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
902 62 983
Fysioterapeut 906 82 122
Fysioterapeut 971 09 422
Sjeffysioterapeut 906 35 982
Fysioterapeut 483 94 112
Fysioterapeut 903 65 298

Gjøra skole

Ansatte i avdelingen Gjøra skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
992 47 696
Virksomhetsleder 992 47 696

Grunnskoletjenesten

Ansatte i avdelingen Grunnskoletjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder i grunnskoletjenesten 996 37 279
Rådgiver 915 71 976

Arbeidstid: mandag - onsdag 08 - 14

Skolesjef 970 32 471
Prosjektmedarbeider Newton Sunndal 902 35 488
Rådgiver Grunnskoletjenesten 997 95 838

Helse- og omsorgstjenesten

Ansatte i avdelingen Helse- og omsorgstjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 69 90 00

På kveld gjelder disse telefonnumrene:

- Vakttelefon for hjemmesykepleien:  913 86 313

- Sunndal helsetun (korttidsavdelingen): 902 13 653

974 29 624
911 14 781

Leder: tlf 901 78 403

Saksbehandler 1: tlf 901 99 831
Saksbehandler 2: tlf 901 65 817

913 86 313
demenskoordinator 916 68 915
Kreftsykepleier 469 31 701

Kreftkoordinator er tilgjengelig i kontortid tirsdag og onsdag.

902 04 783
902 13 894
902 14 354
902 11 566
901 46 447
902 13 653
Helse- og omsorgssjef 901 48 016
Anne Berit Vullum

Helsestasjonen - Helsetjenesten

Ansatte i avdelingen Helsestasjonen - Helsetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
902 60 215
Helsesykepleier 902 63 799
Jordmor 905 15 049
Helsesykepleier 476 35 706
Helsesykepleier 950 64 903
Helsesykepleier 957 30 467
Saksbehandler 904 71 657
Ledende helsesykepleier 948 44 246

Helsetjenesten

Ansatte i avdelingen Helsetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ergoterapeut 482 10 935
barnevernvaktsamarbeid for Nordmøre og Romsdal 976 01 616
947 80 449

   711 22 060

907 14 174

Betjent kl 10.00–14.00 alle hverdager

993 54 742
71 69 10 11
902 60 215
Helsesjef 950 81 824
Britt Iren Bæverfjord
Synskontakt - dagansvar sone 481 21 842
Fysioterapeut 71 40 56 78
Spesialsykepleier
902 62 983
Psykisk helse 901 23 516
Psykolog - spesialist i klinisk psykologi 906 30 756
Sjeffysioterapeut 906 35 982
Hørselkontakt 911 14 781

Innvandrertjenesten

Ansatte i avdelingen Innvandrertjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sjef innvandrertjenesten og rektor Sunndal voksenopplæring 955 26 230
sekretær 902 70 162
programansvarlig introduksjonsordninga 910 06 856
flyktningkonsulent 916 12 914

Kirkekontoret i Sunndal

Ansatte i avdelingen Kirkekontoret i Sunndal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kirkeverge 951 29 136
trosopplærer 476 47 725
sekretær 71 69 23 00
sokneprest 971 08 501
sokneprest 959 13 425

Kommunalteknisk tjeneste

Ansatte i avdelingen Kommunalteknisk tjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Formann vann og avløp 456 11 900
Oppsynsmann veg, park og renovasjon 977 77 830
Økonomikonsulent 900 39 875
Formann verksted 915 63 976
Formann veg/renovasjon/maskin 900 58 390
Formann park 906 37 385
Oppsynsmann vann og avløp 913 86 294
Leder oppmåling 993 49 854
Konst. teknisk sjef 908 90 177
Ingeniør kart/oppmåling 947 90 849

Kulturskolen

Ansatte i avdelingen Kulturskolen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor 901 32 760
Ingemar Andersson
Lærer i messing og treblåseinstrumenter 905 12 780
Torgeir Andresen
Gitar- og bandlærer 958 14 415
Frode Bae
Sangpedagog 950 67 023
Lone Eines
Kunstner
Fiolinist og fiolinlærer 412 30 744
Synnøve Hammervold
Danse- og dramalærer 905 76 075
Hege Lauritzen
Dansepedagog
Tendai  Makurumbandi
Basslærer og Møremusiker
Konsertpianist og pianolærer 988 01 544
Igor Melanyuk
Møremusiker og trommelærer 909 96 699
Jo Inge Nes
lærer i kunstfag
Brit Polden Sande
Møremusiker og gitarlærer 900 32 153
Øystein Sandbukt
Møremusiker 906 31 696
Peter Wergeni

Kulturtjenesten

Ansatte i avdelingen Kulturtjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
911 58 221
916 94 701
901 35 785
481 39 175
Kultursjef 975 95 148
Ole Magne Ansnes
Biblioteksjef 930 35 070
Svømmehallbestyrer 918 50 237


 

Fung. avdelingsleder kulturhus og kino 905 88 438
Avdelingsleder ungdom 916 02 507
Kjersti Ramsøy-Halle
Klubbleder 481 13 149
Avd.leder idrett og friluftsliv 958 45 789
Museumsstyrer 974 71 942

Ledergruppa

Ansatte i avdelingen Ledergruppa
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Plansjef 918 05 950
Anne Guri Aase
Sjef innvandrertjenesten og rektor Sunndal voksenopplæring 955 26 230
Kultursjef 975 95 148
Ole Magne Ansnes
Assisterende kommunedirektør 991 57 947
Harriet Berntsen
Skolesjef 970 32 471
Helsesjef 950 81 824
Britt Iren Bæverfjord
Kommunedirektør 957 52 507
Randi Dyrnes
Sjef for NAV Sunndal og Tingvoll 482 20 439

55 55 33 33

Anne Kari Grimstad
Personalsjef 992 25 858
Eiendomssjef 911 14 784
Jan Erik Holthe
Barnehagesjef 906 57 095
Mona Reinset
Konst. teknisk sjef 908 90 177
Helse- og omsorgssjef 901 48 016
Anne Berit Vullum

Legekontor, legevakt, hørselsentral, røntgen

Ansatte i avdelingen Legekontor, legevakt, hørselsentral, røntgen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 12 27 35

For justeringer og mer omfattende service skal det bestilles time på forhånd.

71 25 66 66
116117
71 69 91 05

Molde/Kristiansund: 71 12 00 00

71 69 40 20
71 68 90 00
kommuneoverlege 915 82 839
Serviceteknikker 911 14 781

Løykja skole

Ansatte i avdelingen Løykja skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
902 41 445
477 07 636
Rektor 992 96 091
Inspektør 916 67 346

NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
55 55 33 33

www.nav.no

Ordfører

Ansatte i avdelingen Ordfører
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
ordfører 481 23 126
Ståle Refstie

Personalavdelingen

Ansatte i avdelingen Personalavdelingen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
900 41 494
Personalsjef 992 25 858
Personalrådgiver 992 62 353
Personalkonsulent 900 41 494
Lønnskonsulent 900 32 508

Plan-, miljø- og næringstjenesten

Ansatte i avdelingen Plan-, miljø- og næringstjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Plansjef 918 05 950
Anne Guri Aase
Prosjektleder 993 23 183
byggesaksrådgiver 901 03 441
byggesaksrådgiver 901 10 401
arealplanlegger 901 13 194
skogbruksrådgiver 971 48 338
rådgiver 901 01 449

Politikk

Ansatte i avdelingen Politikk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
905 98 241 906 29 027
Kontrollutvalgssekretariatet - daglig leder 71 11 15 79
Kontrollutvalgssekretariatet - rådgiver 71 11 14 52

PPT

Ansatte i avdelingen PPT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
P.P.-rådgiver 909 43 578
P.P.-rådgiver 909 54 815
spesialpedagog 909 70 149
Kontorleder / P.P.-rådgiver 918 05 036
P.P.-rådgiver 909 72 667

Sande skole

Ansatte i avdelingen Sande skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
902 25 716
902 32 081
Inspektør 416 36 678
Inspektør 995 34 182
Rektor 481 14 429

Service- og informasjonsavdelingen

Ansatte i avdelingen Service- og informasjonsavdelingen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00 - 15.00

Konsulent 905 95 726
IKT-konsulent 977 37 335
906 80 597
IKT-konsulent 902 54 636

Tilstede:

Tirsdag og torsdag: kl. 9.00 - 14.00, onsdag kl. 9.00 - 13.00

 

leder for service- og informasjons- avdelingen 906 32 482
Sentralbordoperatør 482 85 023
Konsulent 902 80 422
Konsulent 906 29 027
Konsulent 906 29 783
informasjonsleder 917 29 894
Arkivleder 906 32 482
IKT-ansvarlig 991 04 393
Åpningstid 8.00 - 16.00 (15.00) 917 02 917
Sentralbordoperatør 482 85 023

Skatteoppkreveren for Oppdal og Sunndal

Ansatte i avdelingen Skatteoppkreveren for Oppdal og Sunndal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 69 90 00

Sunndal pensjonistsenter

Ansatte i avdelingen Sunndal pensjonistsenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Drivavegen 26, 6600 Sunndalsøra 71 69 11 28

Sunndal ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Sunndal ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
906 37 833
Inspektør 992 73 934
Inspektør 902 66 217
Rektor 416 77 733

Tredal skole

Ansatte i avdelingen Tredal skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
948 13 086
948 36 003
Rektor 975 73 711
Inspektør 970 82 574
Konstituert inspektør 997 04 445

Økonomiavdelingen

Ansatte i avdelingen Økonomiavdelingen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Skatteoppkrever 900 15 833
Økonomisjef 915 44 349
Bjørn Flemmen Steinland
Økonomikonsulent 900 21 507
Økonomikonsulent / postmottak økonomi 900 21 507
Økonomikonsulent 900 26 918
Økonomikonsulent 900 25 769
Økonomikonsulent 900 27 153

Ålvundfjord skole

Ansatte i avdelingen Ålvundfjord skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Trykk på SFO for å se nummer

Ålvundfjord: 991 63 449

Ålvundeid: 482 73 119

905 89 116
Rektor 905 89 116
Inspektør 996 49 167