Administrasjons- og arbeidsmiljøutvalget

Administrasjons- og arbeidsmiljøutvalget er kommunens overordnede organ i personal-, organisasjons- og arbeidsmiljøsaker.

Utvalget har blant annet ansvar for følgende:
• arbeidsmiljøsaker
• kompetanse og lederutvikling
• informasjonsteknologi (IKT)
• likestilling
• retningslinjer og prosedyrer for behandling av lønns- personalspørsmål

Arbeidsmiljøutvalget er ankeinstans i ansettelsessaker.

 

Medlemmer i administrasjons-og arbeidsmiljøutvalget 2015-2019
Medlemmer Varamedlemmer
Folkevalgte representanter
1. Jonny Meland, leder 1. Endre Seljebø
2. Maja Solli, nestleder 2. Sander Løken Berntsen
3. Linn Rødset 3. Erling Outzen
4. Truls Lie
Administrative representanter
1 Randi Dyrnes (fra 1.7.16) 1. Harriet Berntsen
2. Anne Berit Vullum 2. Liv Ingrid Horvli
Ansattrepresentanter:
1. Sissel Bjørnhjell 1. Marianne Lilleby
2. Jorunn Silseth 2. Anne-Mari Sæther
3. Bjørn Røssing 3. Monica Nerdal
4 Ellen Anne Almhjell 4. Wenche Ødegård Tjugum
5. Lisa Hersel 5. Kristin Sande

Kontaktinformasjon

Ildri Solbakk
Personalsjef
E-post
Telefon 71 69 90 80
Mobil 906 66 842

Åpningstider

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse

Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra

 

Postadresse

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse

Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra