Styrevervregisteret er et webbasert register hvor folkevalgte, ansatte og styremedlemmer kan registrere sine verv og økonomiske interesser. Registeret er åpent for allmenheten.

Sunndal kommunestyre vedtok i 2008 å benytte Styrevervregisteret. Det vil si at politikere og kommunalt ansatte oppfordres til å registrere sine verv og interesser i tråd med vedtatte retningslinjer.

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
Telefon 71 69 90 08
Mobil 71 69 90 09
Sigrun Rødset
informasjonsleder
E-post
Telefon 71 69 90 19
Mobil 917 29 894

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Postadresse

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse

Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra