Service- og informasjonsavdelingen

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00
 

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Merk at det i juli måned er ferieavvikling i mange tjenester. Har du behov for kontakt med saksbehandler, kan det derfor være lurt å ta kontakt og avtale tid.

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00

Postadresse

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse

Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra