Grensepåvisning er en klarlegging av eiendommens allerede eksisterende grenser. Grensene blir ikke endret.

Hvis grensemerke(r) for en tidligere oppmålt og koordinatbestemt grense er borte, kan du bestille en ny grensepåvisning.

Hvis det er uklart hvor en grense mellom to eiendommer går, kan grensen klarlegges ved en oppmålingsforretning.
 

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00
Sigurd Stangvik
Leder oppmåling
E-post
Telefon 71 69 92 14
Mobil 993 49 854

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00