Næringsareal

Sunndal kommune har overdratt det meste av sine næringstomter på Håsøran til Sunndal Næringseiendom AS, men har noen få mindre tomter til salgs i Sunndal næringspark.

Sunndal Næringseiendom eies av SIVA, Hydro, Sunndal Næringsselskap og Sunndal kommune.  Selskapet disponerer ledig areal til næringsformål på industriområdet på Håsøran og leier inn administrative ressurser fra Sunndal Næringsselskap for forvaltning og utvikling av Sunndal Næringspark.

Kontakt Sunndal Næringseiendom for nærmere informasjon