De fylkesvise bygdeutviklingsmidlene (BU-midlene) skal bidra til utvikling både innenfor tradisjonelt landbruk og bygdenæringer. Virkemidlene skal bidra til å styrke økonomien på bruka, øke den totale verdiskapinga på bygdene, det skal tas hensyn til markedsmessige rammer, lønnsomme tiltak og prosjekt skal støttes. Tiltak som er særlig viktig for å opprettholde sysselsetting og infrastruktur i en bygd har høy prioritet.

Kontaktinformasjon

Kristin L. Andersson
jordbruksrådgiver
E-post
Telefon 71 69 92 32

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Postadresse

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse

Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra