Alt erverv av fast eiendom krever i utgangspunktet konsesjon (tillatelse).
Unntak er overdragelse innen nær familie eller odelsberettiget til eiendommen. I tillegg er det gjort noen unntak i forbindelse med erverv av mindre tomter til boliger og fritidshus, samt bebygd eiendom. 

Ved konsesjonsfrihet kreves egenerklæring om dette før overdragelse/erverv.

Kontaktinformasjon

Kristin L. Andersson
jordbruksrådgiver
E-post
Telefon 71 69 92 32

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Postadresse

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse

Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra