Sunndal har et allsidig landbruk fra fjord til fjell. Av 1712 km2 er ca. 23 km2 dyrket mark og 328 m2 skogareal, som er nest størst i fylket.

Sunndal er også en av de store jordbrukskommunene i fylket . Tidligere var Sunndalen "Nordmøres kornkammer". Det dyrkes fremdeles korn her, men i dag er det helst potet vi er kjent for. På husdyrsiden har vi melkeproduksjon, samt kjøttproduksjon på storfe og sau.

Kontaktinformasjon

Kristin L. Andersson
jordbruksrådgiver
E-post
Telefon 71 69 92 32
Tarald Torshov
skogbruksrådgiver
E-post
Telefon 71 69 92 39

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Postadresse

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse

Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra