Sunndal asylmottak

Sunndal asylmottak ble opprettet i mars 1998. Det er Sunndal kommune som er driftsoperatør, etter avtale med  UDI.

Asylmottaket består av en ordinær avdeling med for tiden 260 plasser, en avdeling for enslige mindreårige med for tiden 40 plasser og en egen barnehage, Bikuben barnehage.

Hva tilbyr vi

Vi tilbyr et botilbud til personer som søker asyl i Norge. Mens deres søknader behandles av UDI, har vi 4 viktige hovedområder vi jobber med. Returarbeid, informasjonsarbeid, aktivitetstilbud og bosettingsforberedende arbeid. 

Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som tildeler plass i mottak. Asylsøkeren kan bo i mottaket frem til de enten blir bosatt i kommune eller forlater landet. Søknadene behandles av UDI. Utgiftene til drift av mottak dekkes i sin helhet av UDI.

 

Kontaktinformasjon

Tore Vaagen
Leder Sunndal asylmottak
E-post
Telefon 71 69 93 02
Mobil 900 61 755

Åpningstider

Åpningstider 8.00 - 15.30

Postadresse

Postboks 93, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse

Tredalsvegen 8, 10, 12, 6600 Sunndalsøra