Helsetjenester ved asylmottaket


Tilbud

Helseintervju av alle nyankomne asylsøkere for å kartlegge helsetilstand - fysisk og  psykisk.
Helsestasjons- og skolehelsetjeneste.
Smittevernarbeid med blant annet tuberkuloseundersøkelse og vaksinasjoner.
Helseopplysning om aktuelle tema.
Oppfølging av voksne og barn med psykiske belastninger.

Kontaktinformasjon

Bernadette Hendriks
Telefon 71 69 90 30

Sunndal asylmottak 71 69 93 12\ 71 69 90 43

Gunnlaug Singsdal Heggem
Telefon 71 69 90 30

Sunndal asylmottak 71 69 93 12 / 71 69 90 43

Torill Gjerde
Telefon 71 69 90 30

Åpningstider

Mandag og torsdag: 13.00 - 14.30

Postadresse

Sunndal helsestasjon, Mongstugata 5 , 6600 Sunndalsøra

Besøksadresse:

Sunndal asylmottak, Tredalsvegen 12, 6600 Sunndalsøra

Administreres fra Sunndal helsestasjon:

Mongstugt. 5, 6600 Sunndalsøra