Bikuben barnehage

Lokalisering

Bikuben barnehage ligger ved Sunndal asylsøkermottak, om lag 1 kilometer vest for Sunndalsøra sentrum. Barnehagen har kort vei til naturområder.

Organisering 

Bikuben barnehage ligger under Sunndal asylsøkermottak og er en del av kommunens Innvandrertjeneste. Barnehagen tilbyr heldagsplasser gjennom hele året til barn som bor på mottaket i alderen 1-6 år. Barn som bosettes fra mottaket til kommunen beholder plassen sin i Bikuben til de har fått plass i den barnehagen de har søkt plass i. Ved ledig kapasitet kan vi også ta inn barn bosatt i kommunen. 

Åpningstid

Barnehagen er åpen hver dag fra 8.30-15.30. Åpningstiden kan justeres etter behov. Vi kan holde stengt på personalets kurs- og planleggingsdager, og i ferier.

 

 

Kontaktinformasjon

Berit Aasen
Styrer Bikuben barnehage
E-post
Telefon 71 69 93 08
Mobil 971 70 056

Åpningstider

Mandag - fredag: 8.30 - 15.30

Postadresse

Postboks 93, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse

Tredalsvegen 8, 10, 12, 6600 Sunndalsøra