Omsorgsboliger

Omsorgsbolig og bofellesskap er for deg som har nedsatt funksjonsevne, dårlig tilrettelagt bolig eller problemer med å klare deg selv i egen bolig.

Hvem kan søke omsorgsbolig?

 • Din nåværende bolig må være uegnet
 • Du har nedsatt funksjonsevne
 • Boligen er uheldig for helsetilstanden
 • Du må være bosatt i kommunen

 

Hvem kan søke bofellesskap?

 • Du må ha en diagnose innenfor psykiatri eller utviklingshemming/ andre sammensatte bistandsbehov.
 • Legeattest må foreligge

 

Hvor finner du boligene:

 • Eldreboliger, Øksendal: 4 leiligheter (kommunal tildeling)
 • Omsorgsboliger, Ringveien 17: 16 leiligheter (kommunal tildeling)
 • Omsorgsboliger, Ålvundeid: 12 leiligheter (borettslag, kommunal tildeling)
 • Omsorgsboliger, Ringveien 21: 17 leiligheter (kommunal tildeling)
 • Øratunet, Sunndalsøra: 16 leiligheter (borettslag)
 • Sjølland, Sunndalsøra: 10 leiligheter (borettslag)
 • Drivatunet, Sunndalsøra: 19 leiligheter (borettlag)
 • Bofelleskap, Ringveien 19: 5 rom (kommunal tildeling)
 • Bofellesskap, Ringevein 17: 5 leiligheter (kommunal tildeling)
 • Storøra bofellesskap, Storøra 8-10: 5 leiligheter (kommunal tildeling)
 • Keila bofellesskap, Sydøra 14: 5 leiligheter (kommunal tildeling)

 

Hvordan søker du:

Bruk skjema for søknad om tjenester i pleie- og omsorgstjenesten

 

Hva skjer videre?

Før søknaden din blir behandlet, vil en saksbehandler komme på hjemmebesøk for å kartlegge ditt behov.

Tildelingsenheten tildeler boligene ut i fra de opplysningene som er innhentet.

 

Behandlingstid

Alle søknader behandles i henhold til gjeldene lov- og avtale verk.

Kontaktinformasjon

Pleie- og omsorgstjenesten
E-post
Telefon 71 68 96 00
Tildelingsenheten
Telefon 71 68 96 26

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Postadresse

Sunndal helsetun, Ringvegen 13, Sunndalsøra