Kommunen kan være behjelpelig med å låne ut hjelpemidler for midlertidig eller langvarig behov.

Kontaktinformasjon

Pleie- og omsorgstjenesten
E-post
Telefon 71 68 96 00
Anne Helene Gravem
Ergoterapeut
Telefon 482 10 935

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Postadresse

Sunndal helsetun, Ringvegen 13, Sunndalsøra