Skolehelsetjenesten

 

Sunndal ungdomsskole

Mandag: kl. 13.00-14.30
Tirsdag:  kl. 09.00-12.00
Torsdag: kl. 09.00-12.00
Kontaktperson: Cesilie Hildre Indergård

Sande skole

Torsdag: kl. 09.00-14.00
Kontaktperson: Bernadette Hendriks

Tredal skole

Tirsdag: kl. 09.00-14.00
Kontaktperson: Grace Aarøen

Løykja skole

Onsdag: kl. 09.30-12.30
Kontaktperson: Beate Hartvedt

Gjøra skole

Fredag: kl. 09.00-13.30 (hver 3. fredag i mnd.)
Kontaktperson: Grace Aarøen

Ålvundfjord skole

Onsdag: kl. 10.30-12.30
Kontaktperson: Cesilie Hildre Indergård

Sunndal videregående

Tirsdag: kl. 13.00-15.00
Kontor: Helsestasjon for ungdom ved kantina                                                                                Kontaktperson: Linda Fredsvik 

Sunndal Voksenopplæring

Onsdag: kl. 09.30-10.30
Kontaktperson: Bernadette Hendriks

Målgruppe

Alle skolebarn mellom 5-20 år.

Formål

Skolehelsetjenesten skal i samarbeid med skolens personell, elever og foreldre skape en helsefremmende skole med vekt på helse, trivsel og sikkerhet.

Tilbud

• Systematiske helsekonsultasjoner på bestemte alderstrinn.
• Gjennomfører anbefalte vaksinasjoner.
• Individuell rådgivning og veiledning etter behov.
• Helseopplysning/undervisning om ulike tema i samarbeid med skolen.
• Familieveileder gir tilbud om samtaler og veiledning til barn, ungdommer og
foreldre/foresatte ved behov.

Samarbeidspartnere

Fastleger, kommunepsykolog, ergoterapeut, fysioterapeut, PPT, BUP, barnevern og spesialisthelsetjenesten.
Alle opplysninger behandles fortrolig og blir ikke meddelt andre uten foreldrenes/elevenes samtykke.

Kontaktinformasjon

Sunndal Helsestasjon
Telefon 71 69 90 30
Mobil 948 44 346

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Postadresse

Mongstugt. 5, 6600 Sunndalsøra

Besøksadresse

Sunndal lege- og helsesenter, Mongstugt. 5, Sunndalsøra