Publisert 15.12.2016
unger

I desembermøtet 2016 behandla kommunestyret årsplan og budsjett for 2017. Her vart det vedteke ein auke i satsane for SFO på 2,5 % frå og med 01.01.2017.
Ordinært opphald før og etter skoletid kostar 961 kroner frå januar.

Publisert 15.11.2016
eksamen

Nasjonale prøver i lesing, rekning og engelsk er ein del av undervegsvurderinga og blir gjennomførte om hausten på 5., 8. og 9. årssteg. I tillegg har kommunen eit årsprogram for gjennomføring av ulike kartleggingsprøver på alle stega i grunnskolen. Men kva måler eigentleg dei nasjonale prøvene?

Publisert 16.08.2016
nullmobbing_small_gronn.png

 Utdanningsdirektoratet presenterer et nytt nettsted om mobbing.

Publisert 02.05.2016
skolebuss

 
Spørsmålet om rett til skoleskyss opptar mange. På internett ligger et verktøy som beregner avstanden til nærmeste skole.
Noen vil også ha behov for midlertidig skoleskyss ved sykdom eller skader, og da er det nødvendig å innhente legeattest som leveres skolen.

Retningslinjene for skoleskyss ligger på fylkeskommunens sider.

Publisert 16.12.2015
kuleramme

Hvert år publiseres det tallmateriale fra grunnskolens informasjonssystem basert på innhentede data fra alle skolene i landet pr. 1. oktober.

Publisert 18.11.2015
ABC

I tillegg til arbeidet som skolen og lærerne gjør, er foreldrenes rolle og innstilling til skolen av svært stor betydning for elevenes læring og trivsel. Her er en liste på 9 punkt som kan bidra til at barnet ditt lykkes på skolen.

Publisert 11.08.2015
skolebuss

Avreisetidspunkt for skolebussene fra ytterkretsene Nesøya, Fjellgardsvegen, Brandstad og Jordalsgrenda er kl 0805 hver dag.

På onsdager følger ungdomsskoleelevene skoleskyssen til Sunndal vidaregåande skole, og bussen går fra Nesøya kl 0650, fra Fjellgardsvegen 0705, fra Eilertsen/ Smistad kl 0712 og fra Jordalsgrenda kl 0720.

Publisert 23.06.2015
Eg trivst!


Opplæringslova § 9A om elevane sitt skolemiljø slår fast at alle elevar har rett til eit godt læringsmiljø som fremjer helse, trivsel og læring. Ingen skal bli utsette for mobbing. Korleis skal ein få til dette?

Publisert 08.06.2015
Vurdering for læring

Vurdering for læring er en satsing i regi av Utdanningsdirektoratet som startet høsten 2010. Satsingen var planlagt fram til sommeren 2014, men er nå utvidet og vil fortsette fram til 2017. I perioden våren 2014 til høsten 2016 er alle barneskolene i kommunen med i satsingen.

På grunnlag av erfaringer fra prosjektet Bedre vurderingspraksis har Utdanningsdirektoratet lagt opp til en landsomfattende satsing på vurdering for læring. Målsettingen med satsingen er å videreutvikle læreres og instruktørers vurderingspraksis gjennom økt kompetanse og forståelse for vurdering som redskap for læring.

Publisert 05.04.2013
Tredal skole

Endringer i skolestrukturen gjøres i mange av landets kommuner, og skaper ofte stort engasjement i lokalmiljøene. Utdanningsdirektoratet har gitt ut et statistikknotat der en ser på hvor mye som er endret fra 2003 og fram til 2013.

Publisert 01.08.2012
udir-logo

Utdanningsdirektoratet har laga ei oversikt med rettar og plikter for heim og skule.

Publisert 30.09.2011
stortingsmelding 22

Våren 2011 la kunnskapsministeren fram en stortingsmelding om ungdomstrinnet. Det var den første meldingen i sitt slag, og ble mottatt med stor interesse. Meldingen inneholder grundige vurderinger av de viktigste utfordringene på ungdomstrinnet og regjeringens konkrete forslag til hvordan ungdomsskolen skal fornyes.

Publisert 10.08.2011
elevskade


Opplæringslova pålegg kommunane og fylkeskommunane å teikne ulykkesforsikring for elevar. Dette er omtalt i §13-3b i lova og i kapittel 8 i forskrifta.

Publisert 10.08.2011

Grunnskoletjenesten har laget en veiledning og et meldingsskjema for fritak fra faget kristendom, religion, livssyn og etikk, KRLE.

Fant du det du lette etter?
   

Kontaktinformasjon

Grunnskoletjenesten
Romsdalsvegen 2 Postboks 94
6601 Sunndalsøra
Telefon
: 71 69 90 90

Søk

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Tips en venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter
Ansvarlig redaktør Liv Ingrid Horvli      Redaktør Siri Marie Svinsås      Teknisk ansvarlig Janne Sunde
Login for redigering Login for redigering