Postliste for Sunndal kommune

Kommunenes postliste gir oversikt over brev og e-poster som er sendt ut av og inn til kommunen. De brevene og e-postene som ikke er unntatt offentlighet, kan leses her på kommunens hjemmeside.

Post - Klikk for stort bilde

For å sikre at postlista ivaretar personvernet best mulig, legges korrespondanse ut med tre dagers forsinkelse.

Postlista inneholder alle typer korrespondanse, med tilgang til eventuelle andre dokumenter i saken. Opplysninger av privat karakter eller forretningshemmeligheter blir ikke offentliggjort.

Slik finner du fram i postlista:
Når du kommer inn i postlista får du en oversikt over siste 50 registrerte dokumenter, velg 20 eller 50 pr. side. Ved å klikke på teksten til en registrering, og deretter på PDF-symbolet knyttet til journalposten, får du opp dokumentet i fulltekst. For dokumenter som er unntatt offentlighet, vil det stå henvisning til hjemmel og at dokumentet er tilgangsbeskyttet.

For å søke etter bestemte dokumenter, skriv et ord i søkefeltet som dokumentet sannsynligvis inneholder, med * bak.
Det kan også søkes etter dokumenter innenfor et bestemt tidsrom ved å legge inn fra/til-datoer.


Arkivloven forplikter kommunene til å føre offentlig postjournal. I journalen skal all korrespondanse til og fra kommunen registreres. Sunndal kommune er forpliktet til å behandle alle dokumenter, brev, e-post o.l.) i samsvar med lover og regler. Journalen blir ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.


Tenk på følgende før du sender brev eller e-post til oss:
All post til og fra kommunen er offentlig, dersom den ikke inneholder taushetsbelagte opplysninger. All post kommer på den offentlige postlisten. Det betyr at du kan finne brevet ditt omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i media.
E-post er ingen trygg forsendelse, så send derfor aldri sensitive opplysninger i e-post.
NB!! Postlistene våre kan inneholde gamle registreringer, fortrinnsvis av utgående brev. Dette har med ferdigstilling og journalføring av dokumentene, som styres av den enkelte saksbehandler og sak-/arkivsystemet.


Trykk her for postlista. Les her (PDF, 232 kB)hvis du bruker Internett Explorer 11.

Publisert av Janne Sunde. Sist endret 16.08.2016 13:47
Fant du det du lette etter?