Politisk organisering

Politiske organer - Klikk for stort bilde

Innkallinger og protokoller finner du her.

Se kommunestyremøter direkte på nett Kommune TV


Figuren viser den politiske organiseringen i Sunndal.

Kommunestyret er det øverste besluttende organet i kommunen.

Økonomi- og planutvalget, Oppvekst- og omsorgsutvalget og Teknikk-, miljø- og kulturutvalget er likeverdige utvalg med vedtaksmyndighet og innstillingsrett til kommunestyret, alle med 11 representanter.

Kontrollutvalget forestår det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning.

Under Styrer, råd og utvalg finner du mer informasjon om oppgaver, medlemmer, innkallinger og protokoller til kommunestyret, hovedutvalgene, eldrerådet, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, ungdommens kommunestyre og kontrollutvalget. 

Delegerings- og myndighetsreglement for Sunndal kommune gir bl.a. bestemmelser om og oversikt over hvordan myndighet og ansvar er plassert i den politiske organisasjonen Sunndal kommune. Link til reglementet finner du i menyen til høyre.
 

Sist endret 28.03.2017
Fant du det du lette etter?