kontaktperson
Tittel :
Sjef for NAV Sunndal og Tingvoll
Bunnhjørne

NAV Sunndal

Kontaktinformasjon NAV Sunndal

Telefon: 55 55 33 33 kl. 08.00-15.30
Besøksadresse: Tico-gården, 6600 Sunndalsøra
Postadresse: Postboks 123,6601 SUNNDALSØRA
 

Åpningstid:

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 10.00-15.00, onsdag kl. 12.00-15.00

Tjenestetilbudet fra NAV Sunndal omfatter:
 

Sosiale tjenester

Arbeid og aktivitet

Ytelser og pensjoner

Startlån, tilskudd og bostøtte fra Husbanken 

Transporttjenesten

Støttekontaktordningen

Sysselsettingstiltaket Aktiv hverdag

Vi utfører veiledning på våre selvbetjeningsløsninger på www.nav.no 

 

Innsending av skjemaer:

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge riktig skjema og riktig adresse. Andre skjema sendes pr. post.


Skriv til oss:

www.nav.no kan du logge deg på NAVs tjenester med ulikt sikkerhetsnivå (velg "Ditt NAV").

Med MinID kan du sende meldekort, bruke arbeidstjenestene, sjekke utbetalinger m.m.

Med BankID, BankID på mobil, Buypass eller Commfides kan du i tillegg søke om ytelser, skrive til NAV og motta meldinger fra NAV. 

For spørsmål om kommunale og sosiale tjenester, ta kontakt med oss på telefon eller oppsøk NAV kontoret.

Sist endret 01.04.2016
Fant du det du lette etter?