Utsiktsrydding i landbruket sitt kulturlandskap

Søknadsfristen for i 2017 er 15. mai . 

Søknaden skal sendast til kommunen der tiltaket skal utførast.

Tilskot kan gjevast til føretak som er registrert i Einingsregisteret, og som ryddar vegetasjon for å gje betre utsikt frå ferdselsårer, vegkantar og veinære utsiktspunkt. Dersom søkjaren ikkje er grunneigar eller rettigheitshavar, må det ligge føre skriftleg tillating frå desse.

Områda som blir rydda, skal vere av verdifull karakter sett frå landbruket og reiselivsnæringa si side. Rydningsvirket skal brukast til bioenergiformål, når det er mogleg. Fylkesmannen i Møre og Romsdal har vedteke retningslinjer for forvaltning av tilskot til utsiktsrydding her i fylket. Retningslinjene og søknadsskjema finnes på Fylkesmannens nettsider.

Publisert av Marit Hjellmo. Sist endret 12.04.2017 10:21
Fant du det du lette etter?