Tjenestekonsesjon Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)

Anbud om tjenestekonsesjon vedrørende Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) er annonsert i Doffin. Anbudene skal merkes BPA 2017/889 og leveres i lukket konvolutt.

Frist for innlevering av søknad er 06.06.2017 kl. 12.00.

Formålet med tjenestekonsesjon er å legge til rette for at brukere av BPA selv skal kunne velge hvilken leverandør de ønsker skal utføre tjenesten (fritt brukervalg). Samtidig skal ordningen sikre at brukerne får den hjelp de har rett på etter helse- og omsorgstjenesteloven. 

Publisert av Inger Nærum. Sist endret 12.05.2017 10:43
Fant du det du lette etter?