Kommuneplan for Sunndal arealdelen, oppstart og høring av planprogram

Herved kunngjøres oppstart av arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel. Forslag til planprogram for dette arbeidet legges ut til høring og offentlig ettersyn, se vedlagte fil. Merknasdfrist er 30.06.2017

Planområde

Sunndal kommune har i dag tre overordnede arealplaner: kommuneplanens arealdel (2007), kommunedelplan for Ålvundfjord (2004) og kommunedelplan for Sunndalsøra (2015). Som et ledd i å få en felles arealplan for Sunndal, blir kommunedelplan for Ålvundfjord slått sammen med kommuneplanens arealdel i denne rulleringen. Da kommunedelplan for Sunndalsøra er av såpass ny dato, tas denne planen ikke med nå.

Merknader og innspill

Du kan komme med merknad til innholdet i planprogrammet. Du kan også komme med innspill til planen. Dette kan f. eks. være forslag til ny arealbruk eller stier, veger og annet som du mener bør tas med i planen.

Frist for å levere merknader og innspill til kommuneplanens arealdel er 30.06.2017

Merknader og innspill må sendes til Sunndal kommune per post eller e-post jfr. kontaktinformasjon nederst på siden.

 

Publisert av Berit Skjevling. Sist endret 19.05.2017 13:16
Fant du det du lette etter?