Planer i Sunndal kommune

Kommunen har en rekke planer for å samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklinga innenfor sine områder. Kommunens planbehov vurderes i en planstrategi som utarbeides hvert 4. år. Siste utarbeidet planstrategi er planstrategi 2016-2020 (PDF, 2 MB).

Ulike typer vedtatte planer finner du ved å gå inn på valgene under.

Her finnes planer som er ferdig behandlet, dvs. gjeldende planer. Planer som er under utarbeidelse og høring finner du under kunngjøring/off.ettersyn.

Sist endret 01.03.2017
Fant du det du lette etter?