Næringsliv og landbruk

Selv om næringslivet i mange tiår har vært dominert av Hydro Aluminium Sunndal, har kommunen et variert næringsliv også innen annen industri, bygg- og anleggsvirksomhet, handel og service.  Sunndal er også en av de større jord- og skogbrukskommunene i fylket.

Sunndalsøra  - Klikk for stort bilde

Her finner du informasjon om:

Jordbruk

Aktuelle lover og forskrifter, tilskottsordninger, konsesjoner, gjødselplanlegging m.v

Skogbruk

Skoglova, tilskottsordningene, skogsveger, skogplanting, miljø / levende skog.

Næringsliv ellers

Samarbeid kommune - næringsliv, næringspolitikk, næringstomter, torgplasser, kommunalt grunnerverv, serveringsbevillinger, salgs- og skjenkebevillinger m.v.

Sist endret 27.11.2015 08:50
Fant du det du lette etter?