Adressering i Sunndal kommune

Kart med hoveddeler - Klikk for stort bilde

Kommunen har kommet godt i gang med adresseringsarbeidet i kommunen. Det skal tildeles vegnavn, områdenavn og husnummer i hele kommunen. Vegnavn blir tildelt der det er boligbebyggelse og områdenavn der det er hytteområder med stier.
Adresser skal gjøre det lettere å finne fram for bla. uttrykningskjøretøy, posten, hjemmesykepleien, osv.

Oppmålingsavdelinga i kommunen er adressemyndighet og utarbeider kart med inndeling i parseller og tildeler husnummer. Navneutvalget i kommunen har som oppgave å samle inn forslag til navn fra aktuelle lag og foreninger. Enkeltpersoner i kommunen får også anledning til å komme med forslag.

Vi har delt kommunen inn i 7 forskjellige hoveddeler.:

1: Sunndal sentrum til og med Grøa sør
2: Litldalen/Torbudalen
3: Øksendal/Jordalsgrend
4: Ålvundeid/Oppdøl/Innerdal
5: Ålvundfjord/Nesøya
6 og 7: Grøa nord/Gjøra, Grødalen og fjellområder rundt
 

Hoveddel 1 og 2:

Hoveddel 1 og 2 er slått sammen slik at det blir avholdt et informasjonsmøte på Sunndal Rådhus, kommunestyresalen den 03.06.2014, kl. 18:00. Det blir ca. 30 parseller som skal ha tildelt veg-/områdenavn. Under linken over kan du gå inn på de forskjellige kartene. Det blir satt en frist til den 20.06.2014 med å komme med forslag til navn. Forslag merkes med hoveddel, kartnr. og parsellnr. og sendes til post@sunndal.kommune.no , eller leveres til servicekontoret på Rådhuset.

Hoveddel 3:
Navneutvalgets forslag til navnsetting i Øksendal/Jordalsgrenda ble vedtatt i Teknikk-, miljø- og kulturutvalget den 22.08.2013, utvalgssak 65/2013 (klikk på link over for å komme til kartene og vedtaket).

Hoveddel 4:
Navneutvalget har gått igjennom alle forslag til navn for Ålvundeid og de endelige forslagene fra navneutvalget skal inn i Teknikk-, miljø- og kulturutvalget den 20.03.2014 (klikk på link over for å komme til kartene og forslagene).

Hoveddel 5:
Navneutvalgets forslag til navnsetting i Ålvundfjord/Nesøya ble i Teknikk-, miljø- og kulturutvalget den 15.11.2012 vedtatt. (klikk på link over for å komme til kartene og vedtaket).

Hoveddel 6 og 7:
Det er satt opp dato for nytt folkemøte på Sunndalsporten, Gjøra. Møtet gjelder hoveddel 6 og 7. Det er i hovedsak inndeling av adresseparseller i fjellområder som skal gjennomgås, men andre innspill tas også imot. Møtet starter kl. 20.00 torsdag 16. oktober.

Hoveddel 6 og 7 er slått sammen slik at det ble avholdt et møte på Sunndalsporten den 13.02.2014 kl. 17:30. Alle forslagene som kom inn er nå gjennomgått av kommunens navneutvalg. Navnene skal opp til politisk behandling i teknikk-, miljø- og kulturutvalget den 05.06.2014.

Publisert av Siw Hege Grasmo Nilsen. Sist endret 29.09.2014 10:08
Fant du det du lette etter?