TEMA: Kommunereformen

ordsky kommunereformen - Klikk for stort bilde Her finner du oversikt over kommunereformprosessen i Sunndal i 2015-2016. Se også meny til høyre for mer informasjon.

Se  resultater fra folkeavstemninga 25. april 2016.

Resultatene fra folkeavstemningene på Nordmøre ble presentert tirsdag 26. april 2016 av Nordmøre regionråd Orkide.
Se presentasjon av resultatene (PDF, 463 kB).

Fylkesmannen presenterte sin anbefaling til kommunalministeren 3. oktober 2016.
Hele rapporten kan lastes ned på Fylkesmannens hjemmeside.

Nærmere informasjon om:
 

FolkemøteFolkemøte om kommunereformen 19. april 2016

Folkemøte om kommunereformen 30. mars 2016

FolkeavstemningFolkeavstemning om kommunesammenslåing 25. april 2016

Intensjonsavtale: Intensjonsavtale mellom Sunndal og Nesset
 

Informasjonsbrosjyre om kommunereformen og folkeavstemnig. (PDF, 635 kB)

Denne brosjyren ble sendt ut til alle husstander rett etter påske. Har du ikke fått den i posten, kan du få den ved servicekontoret på rådhuset.
 

Kommunereformen i Sunndal

Stortinget ga i 2014 sin tilslutning til å gjennomføre en kommunereform, og alle landets kommuner ble invitert til å delta i reformprosessen. Høsten 2014 ble det igangsatt regionale prosesser med sikte på en ny kommunestruktur. Dette arbeidet ble ledet av fylkesmannen, i samarbeid med KS.

Sunndal kommune vedtok i møte 14. januar 2015 hvordan prosessen skal gjennomføres i Sunndal. Det ble lagt opp til å involvere innbyggerne og næringsliv gjennom hele prosessen, bl.a. gjennom innbyggerundersøkelse og folkemøte tidlig i prosessen.

Vedtatt prosessplan for arbeidet i Sunndal kommune 

 

Nyttige lenker om kommunereformen


www.kommunereform.no

www.nykommune.no

Sist endret 03.03.2017
Fant du det du lette etter?