Telefon :
71 69 91 31
E-post :
postmottak.barnevern@sunndal.kommune.no
Tittel :
Barnevernleder
Bunnhjørne

Interkommunal barnevernstjeneste for Nesset, Sunndal og Tingvoll

Besøksadresse

Hovedkontor: Amfi, 2 etasje v/ siden av Nav, 6600 Sunndalsøra
 
Postadresse:
Interkommunal barnevernstjeneste for Nesset, Sunndal og Tingvoll
Postboks 94
6601 Sunndalsøra
 
 

Telefon

71 69 90 00 / 71 69 91 31
Ved behov for barneverntjenester utenom ordinær kontortid: Politi 02800
Alarmtelefon for barn og unge: 116 111
 

Åpningstid

Sunndal: Mandag - fredag kl. 08.00 16.00 (15.00)
Ved behov for kontakt med barnevernet vennligst ring for timeavtale, Tlf: 71 69 91 31
eller send e-post til: postmottak.barnevern@sunndal.kommune.no
 
 

Hvem kan kontakte barneverntjenesten?

Foreldrene selv eller barnet/ ungdommen, familie, naboer og andre. Offentlige tilsatte har en plikt til å melde fra til barneverntjenesten, uten hinder av taushetsplikt, når de har en alvorlig bekymring knyttet til omsorg eller atferd hos barn/ unge
 

De viktigste oppgavene for barneverntjenesten:

  • Følge nøye med i de forhold barn og ungdom lever under og virke for tiltak til bedring av barn og unges situasjon i samarbeid med andre instanser og avdelinger i kommunen. Gi hjelp til enkelte barn/ unge hvor familien selv ikke fullt ut er i stand til å gi barnet/ ungdommen nødvendig hjelp/ tilfredstillende omsorg.
  • Tiltak kan f.eks være støttekontakt, besøkshjem, direkte veiledning til hjemmet, økonomisk støtte, og i enkelte tilfeller kortere eller lenger opphold utenfor hjemmet, f.eks i fosterhjem eller institusjon.
  • Barneverntjenesten har som sin spesielle oppgave å ta vare på de mest utsatte barn/ unge fra 0-18. Tiltak som er satt i gang kan forlenges til 23 år ved samtykke fra den unge.
Sist endret 01.06.2016
Fant du det du lette etter?