Klientutvalget 2011-2015

Klientutvalget er et underutvalg av oppvekst- og omsorgsutvalget.

Klientutvalget er oppnevnt av kommunestyret for å ta hånd om person/klientsaker, og er klageorgan på saker behandlet etter lov om helse- og omsorgstjenester og på Husbanksaker.

Utvalget består av fem faste representanter, valgt av kommunestyret blant medlemmene i oppvekst- og omsorgsutvalget.

Klientutvalget 2011-2015, valgt av Sunndal kommunestyre i møte 28.09.11, K-sak 65/11:
 

Medlemmer:
 

 1. Lill-Elin Vangen, FRP, leder
 2. Jorunn Anne Solheim, AP, nestleder
 3. Jonny Meland, AP
 4. Oddveig Gikling-Bjørnå, SP
 5. Per Atle Hansen, H - fritak fra 3.10.12
 6. Linda Haugan, H - valgt fra 3.10.12

Varamedlemmer:


Vara for AP, SP og SV:

 1. Linda Hagen
 2. Arve Baade
 3. Stig Nergård
 4. Arvid Ivar Johannessen
 5. Turid Stave

Vara for FRP:

 1. Stig Rune Andreassen

Vara for H, V og KRF:

 1. Britt Iren Bæverfjord
 2. Per Atle Hansen - valgt 3.10.12 som følge av suppleringsvalg
Sist endret 11.06.2015