Klientutvalget 2015-2019

Klientutvalget er et underutvalg av oppvekst- og omsorgsutvalget.

Klientutvalget er oppnevnt av kommunestyret for å ta hånd om person/klientsaker, og er klageorgan på saker behandlet etter lov om helse- og omsorgstjenester og på Husbanksaker.

Utvalget består av fem faste representanter, valgt av kommunestyret blant medlemmene i oppvekst- og omsorgsutvalget.

Medlemmer:
 

  1. Lill-Elin Vangen, FrP, leder
  2. Marit Selfors Isaksen, Ap, nestleder
  3. Edgar Normann Gundersen, Ap
  4. Anisa Ali Aden, Ap
  5. Einar Mo, Sp

Varamedlemmer:


Vara for Ap og SV:

  1. Ole Anders Andreassen
  2. Laila Rønningen
  3. Anders Johnsen

Vara for FrP, H, V og KrF: 

  1. Ingunn Karijord

Vara for Sp:

  1. Marit Hjellmo
Sist endret 28.10.2015
Fant du det du lette etter?