Klientutvalget 2011-2015

Klientutvalget er et underutvalg av oppvekst- og omsorgsutvalget.

Klientutvalget er oppnevnt av kommunestyret for å ta hånd om person/klientsaker, og er klageorgan på saker behandlet etter lov om helse- og omsorgstjenester og på Husbanksaker.

Utvalget består av fem faste representanter, valgt av kommunestyret blant medlemmene i oppvekst- og omsorgsutvalget.

Klientutvalget 2011-2015, valgt av Sunndal kommunestyre i møte 28.09.11, K-sak 65/11:

Medlem:
1 Lill-Elin Vangen, FRP, leder
2 Jorunn Anne Solheim, AP, nestleder
3 Jonny Meland, AP
4 Oddveig Gikling-Bjørnå, SP
5 Per Atle Hansen, H - fritak fra 3.10.12
5 Linda Haugan, H - valgt fra 3.10.12

Vara for AP, SP og SV:
1 Linda Hagen
2 Arve Baade
3 Stig Nergård
4 Arvid Ivar Johannessen
5 Turid Stave

Vara for FRP:
1 Stig Rune Andreassen

Vara for H, V og KRF:
1 Britt Iren Bæverfjord
2. Per Atle Hansen - valgt 3.10.12 som følge av suppleringsvalg 

Publisert av Sigrun Rødset. Sist endret 27.01.2014 13:15
padlock