Veger

Trafikk - Klikk for stort bilde

Henvendelser i kontortiden rettes til servicekontoret,
tlf. 71 69 90 00.
Utenfor kontortid skal henvendelser om feil og mangler varsles via varslingssentralen i Kristiansund, tlf. 71 67 10 00.

Veg i Furugrenda - Klikk for stort bilde

Vegvedlikeholdet på kommunale veger utføres av kommunalteknisk tjeneste.

Vegnettet i Sunndal
Sunndal kommune har et areal på 1 712 km2 og er den største kommunen i fylket. Kommunens fysiske størrelse resulterer bl.a. i mange kommunale veger, totalt ca. 115 km , i tillegg til gatenettet på Sunndalsøra.

Kommunen har også avtale med Statens vegvesen om vedlikehold på vegvesenets gang-/sykkelvegnett på Sunndalsøra og gang-/sykkelvegen Brandeinen - Grøa.

Kommunen har vedlikeholdsansvar sommer og vinter på disse vegene. Kommunalteknisk tjeneste har egne mannskaper, maskiner og biler til å utføre vegvedlikeholdet og har eget mekanisk verksted i Hovsvegen.
Vintervedlikeholdet på vegene utenfor Sunndalsøra er satt bort til private kontraktører.
 

Kontaktpersoner veg
Navn / EpostTittelTelefonMobil
Øyvind GjøvikOppsynsmann71 69 92 16917 61 104
Kåre HoltenFormann veg900 58 390
John BråtenFormann verksted71 69 92 19
Eilif M. LervikTjenesteleder 71 69 92 15 907 22 223
Grete Marie TrædalTeknisk planlegger71 69 92 37975 32 865
Publisert av Eilif M. Lervik. Sist endret 04.11.2015 14:14
Fant du det du lette etter?