Interkommunalt samarbeid

Sunndal kommune samarbeider med andre kommuner og på regionnivå i ulike organisasjoner, interkommunale selskaper eller interkommunale samarbeid, i tillegg til prosjekter av mer avgrenset karakter.
Nedenfor gis en oversikt over ulike interkommunale samarbeid som Sunndal kommune deltar i. Klikk på den enkelte artikkel for mer informasjon om det aktuelle samarbeid.

padlock