Sunndal kommunestyre 2011-2015

Sunndal kommunestyre 2011-2015

Kommunestyret er det øverste besluttende organet i kommunen. Det treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsreglement. Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen og kan forlange enhver sak lagt fram for seg til orientering eller avgjørelse.
 

Ordfører: Ståle Refstie (AP)
Varaordfører: Janne Merete Rimstad Seljebø (AP)

Politisk sekretariat har det praktisk-administrative ansvaret for møtene i kommunestyret, telefon 71 69 90 10.  

Innkallinger og protokoller
Klikk datolenken for dokumenter til aktuelt møte. Hvis du søker eldre møter må du kontakte kommunen, pga omlegging til ny innsynsløsning fra 2013 er disse ikke tilgjengelige.

Interpellasjoner 
Interpellasjoner er spørsmål fra en folkevalgt til ordføreren som gjelder prinispielle spørsmål, krever et omfattende svar og gir muligheten for debatt. interpellasjoner må være innlevert skriftlig til ordføreren senest 7 dager før kommunestyremøtet.

I valgperioden 2011 - 2015 er den politiske sammensetningen i kommunestyret slik:
Politisk sammensetning valgperioden 2011-2015
PartiAntall representanter
Arbeiderpartiet16
Fremskrittspartiet3
Høyre3
Kristelig Folkeparti1
Senterpartiet2
Sosialistisk Venstreparti1
Venstre1
Totalt antall representanter27
Medlemmer i kommunestyret 2011-2015
MedlemmerAdresseTelefon
Arbeiderpartiet:
Ståle RefstieSandbrekkgt.14, S.øra481 23 126
Janne M. Rimstad Seljebø6622 Ålvundfjord906 41 389
Lars Fjærli HjetlandHovenøran 17, S.øra943 70 653
Rolf KårvandGrøavegen 51, 6612 Grøa905 78 602
Jonny MelandHåsenv. 5, S.øra911 90 511
Bjørn RøkkumNervegen 5, 6622 Å.fjord913 86 294
Jorunn Anne SolheimGrøav. 80, 6612 Grøa480 06 037
Barbro Tverfjell Auestad6620 Ålvundeid476 64 488
Anisa Ali AdenSkjøllendgata 5 c, S.øra932 98 160
Jan Edvin SilsethSunndalsv. 44, Sunndalsøra91 76 10 62
Linda HagenHjelltrøa 52, S.øra90 99 94 03
Said DameyGottfrieds gt 4, S.øra954 76 430
Arne Magne RønningenLars Evensens gt 3A, S.øra924 45 313
Jorunn Ellinor SilsethHagavegen 3, S.øra920 39 558
Marta Perez6610 Øksendal951 23 776
Uavhengig:
Marit Brånås Aarflot6620 Ålvundeid97 53 28 65
Sosialistisk Venstreparti:
Erling OutzenHjelltrøa 18, S.øra905 02 418
Senterpartiet:
Synnøve HellandHåshjellan 5, S.øra481 89 446
Uavhengig:
Knut Reinset6622 Ålvundfjord911 73 078
Kristelig Folkeparti:
Mette Ellinor Boye (fritak fra 12.12.12)Øksendalsøra 64, 6610470 24 185
Arne Drøpping (valgt fra 12.12.12)6622 Å.fjord997 15 937
Venstre:
Mildrid SolliDrivavegen 39, S.øra414 00 189
Høyre:
John Rasmus Leinum (fritak fra 20.6.12)Fjellv. 3A, S.øra951 49 717
Tone HustadReinset, 6622 Å.fjord932 12 959
Per Atle HansenHovsv. 29, S.øra907 34 960
Linda Haugan (valgt 20.6.12)Fagerhaugv.4, S.øra473 59 644
Fremskrittspartiet:
Stig Rune AndreassenØranvegen 34, S.øra95 12 91 36
Lill Elin VangenTeiggt. 5B, S.øra975 48 469
Erling RødHagav. 7, S.øra975 311 79
Varamedlemmer kommunestyret 2011-2015
VaramedlemmerAdresseTelefon
Arbeiderpartiet
May Jorid Strand6622 Ålvundfjord
Arve BaadeBjørgs gt. 5, S.øra
Linn RødsethHoelsandvn. 28, S.øra
Arvid Ivar JohannesenSkjøllendgt. 7, S.øra909 64 438
Roar MellomseterFuruveita 26, 6611
Anne Grete KjelstadBørsetlauvet 11, Å.eid905 20 485
Tore VaagenIvar Seljedalsg. 16D, S.øra
Kristin Mo RiibeBørsetlauvet 7, Å.eid
Tove Valseth6620 Å.eid
Odd Helge U. GravemSjølseng 12, S.øra
Marit Hafsås6620 Å.eid
Adnan Al-Najim (fritak fra 8.5.13)Åge W Owesensg.2A, S.øra
Torill SundmørsvikFuruveita 57, 6611
Harald AndersenElvavegen 14, S.øra
Sosialistisk Venstreparti
Stig NergårdHaltvegen 15, 6612 Grøa
Anne-Mari SætherKyrkjegt. 2, S.øra
Jo Inge NesØranvegen 37, S.øra
Edel Magnhild HoemSkjøllendgt. 22A, S.øra
Uavhengig:
Oddveig Gikling-Bjørnå6612 Grøa
Senterpartiet:
Halvard Hagen6613 Gjøra
Endre Seljebø6622 Å.fjord
Turid Stave6610 Øksendal
Kari Marie Jenstad6613 Gjøra
Kristelig Folkeparti:
Ingunn KarijordJøntelhaugen 21, 6612
Jon Egil BasmaLykkjevn. 14, S.øra
Solgun Rødset VeddengBørsetlauvet 23, 6620
Reidun Bjorland Rødset (valgt 12.12.12)6620 Å.eid
Venstre:
Steinar Husby6610 Øksendal
Anders Røkkum6622 Å.fjord
Trond M. Hansen RiiseGottfriedsg. 1, S.øra
Britt Iren BæverfjordDrivavn 38 D, S.øra
Høyre:
Arild HåkonsenSunndalsv. 41, S.øra
Truls LieVerksbyvn. 27c, S.øra
Bent Ivar SætherParkvegen 8A, S.øra
Knut SolbuParkvn 8B, S.øra
Sigbjørn Lien BottenBjønnagata 1, S.øra
Reidar Bjørn HalvorsenLyngvika 2, 6620 Å.eid
Fremskrittspartiet:
Christian HusbyHovsvegen 33, S.øra
Kim Andre Johansen (permisjon fra 3.10.12)Langslågt. 31, S.øra
Anne Grete Rød6620 Å.eid
Paal KristoffersenBruflata 19, S.øra
Leif Oddmund MeisingsethDrivavn. 31, S.øra
Eli Iren Vangen Larsen (permisjon fra 3.10.12)Teiggt. 5B, S.øra
Kurt Amundø (valgt fra 3.10.12)Sandbrekkgata 32, S.øra
Kjell Arne Nerland (valgt fra 3.10.12)Grøavegen 16, 6612 Grøa
Publisert av Sigrun Rødset. Sist endret 27.05.2015 13:44