Sunndal kommunestyre 2015-2019

Sunndal kommunestyre 2015-2019  - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kommunestyret er det øverste besluttende organet i kommunen. Det treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsreglement. Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen og kan forlange enhver sak lagt fram for seg til orientering eller avgjørelse.
 

Ordfører: Ståle Refstie (AP)
Varaordfører: Janne Merete Rimstad Seljebø (AP)

Medlemmer og varamedlemmer i kommunestyret 2015-2019 (PDF, 31 kB)


Politisk sekretariat har det praktisk-administrative ansvaret for møtene i kommunestyret, telefon 71 69 90 10.  

Innkallinger og protokoller
Klikk datolenken for dokumenter til aktuelt møte. Hvis du søker eldre møter må du kontakte kommunen.

Interpellasjoner 
Interpellasjoner er spørsmål fra en folkevalgt til ordføreren som gjelder prinispielle spørsmål, krever et omfattende svar og gir muligheten for debatt. interpellasjoner må være innlevert skriftlig til ordføreren senest 7 dager før kommunestyremøtet.
 

I valgperioden 2015 - 2019 er den politiske sammensetningen i kommunestyret slik:
Politisk sammensetning valgperioden 2015-2019
PartiAntall representanter
Arbeiderpartiet15
Fremskrittspartiet3
Høyre1
Kristelig Folkeparti1
Senterpartiet4
Sosialistisk Venstreparti2
Venstre1
Totalt antall representanter27
Medlemmer i kommunestyret 2015-2019
Medlemmer i kommunestyret 2015-2019
MedlemmerTelefon
Arbeiderpartiet:
Ståle Refstie481 23 126
Janne M. Rimstad Seljebø906 41 389
Bjørn Røkkum913 86 294
Anisa Ali Aden464 20 826
Lusie Gjersvoll926 53 545
Malene Aaram Vike918 93 231
Bjørn Flemmen Steinland915 44 349
Trygve Stavik911 30 346
Jonny Meland911 90 511
Marit Selfors Isaksen941 37 997
May Jorid Strand944 35 958
Sander Løken Berntsen
Jorunn Ellinor Silseth920 39 558
Edgar Normann Gundersen900 76 385
Arne Magne Rønningen950 30 111
Sosialistisk Venstreparti:
Erling Outzen905 02 418
Jonas Bjørnson Koksvik413 35 815
Senterpartiet:
Synnøve Helland481 89 446
Jørgen Singsdal930 42 957
Einar Mo415 86 907
Eystein Opdøl913 23 199
Kristelig Folkeparti:
Arne Drøpping997 15 937
Venstre:
Maja Solli924 99 697
Høyre:
Tone Hustad932 12 959
Fremskrittspartiet:
Stig Rune Andreassen95 12 91 36
Lill Elin Vangen975 48 469
Erling Rød975 311 79
Varamedlemmer kommunestyret 2015-2019
Varamedlemmer kommunestyret 2015-2019
VaramedlemmerTelefon
Arbeiderpartiet
Ole Anders Andreassen
Laila Rønningen970 28 548
Arve Baade476 48 633
Linn Rødseth906 54 875
Anders Johnsen953 68 997
Ole Furu918 24 846
Linda Hagen909 99 403
Anne Grete Kjelstad905 20 485
Arvid Ivar Johannesen909 64 438
Anne Darleen Breisnes911 99 094
Trine Solem Gravem913 18 045
Said Damey954 76 430
Amanuel Nashih405 70 830
Roar Mellomseter958 88 876
Odd Helge U. Gravem911 68 856
Anne Karin Wennevold908 35 596
Alise Ruud404 66 716
Hilde Furre402 88 636
Sosialistisk Venstreparti
Stig Nergård452 21 550
Anne-Mari Sæther952 27 896
Astrid Sæter913 66 664
Eli Smisetfoss991 27 241
Andreas Outzen958 99 428
Senterpartiet:
Halvard Hagen900 96 330
Marit Hjellmo470 24 189
Arne Reiten971 30 556
Anveig B. Halkjelsvik915 54 798
Kari Marie Jenstad915 54 801
Endre Seljebø901 04 281
Berit Hoseth Stavik988 59 826
Kristelig Folkeparti:
Ingunn Karijord970 82 586
Solgun Rødset Veddeng917 15 137
Asbjørn Innerdal918 56 208
Andreas Gjerde Ulvund413 10 228
Venstre:
Steinar Husby905 88 438
Mildrid Solli414 00 189
Britt Iren Bæverfjord950 81 824
Kristian Rød470 18 046
Høyre:
Linda Haugan473 59 644
Per Atle Hansen907 34 960
Arild Håkonsen905 92 599
Truls Lie909 84 522
Fremskrittspartiet:
Christian Husby977 29 717
Kjell Arne Nerland950 99 627
Paal Kristoffersen906 11 069
Tanita Synøve Helene Gregersen
Eli Iren Vangen Larsen941 36 259
Leif Oddmund Meisingseth913 84 831
Sist endret 15.10.2015
Fant du det du lette etter?