Eiendomsskatt 2015

 

For 2015 utskrives det eiendomsskatt i Sunndal kommune jfr. kommunestyrets skattevedtak i sak: 75/14 den 11.12.2014.

Skattelister over eiendomsskatt for 2015 blir utlagt til offentlig ettersyn ved servicekontoret på rådhuset i tre uker fra 27. februar. Det utsendes også egen skatteseddel som sendes til eiendommenes eiere.

Eiendomsskatten for 2015 vil bli fakturert i to terminer med forfall i april og i oktober.

Klageadgang gjelder alle takster som ikke tidligere er påklaget. Klagen skal fremsettes skriftlig og sendes: Sunndal kommune, Eiendomsskattekontoret, Postboks 94, 6601 Sunndalsøra innen 12. april 2015.

 

Eiendomsskatt 2015 - kommunestyrets utskrivningsvedtak (PDF, 142 kB)

Eiendomsskatteloven

Rammer og retningslinjer for taksering (PDF, 531 kB)

Sist endret 16.06.2015 13:44
Fant du det du lette etter?