Eiendomsskatt

 

For 2014 utskrives det eiendomsskatt i Sunndal kommune jfr. kommunestyrets skattevedtak i sak: 72/13 den 11.12.2014.

Skattelister over eiendomsskatt for 2014 blir utlagt til offentlig ettersyn ved servicekontoret på rådhuset i tre uker fra 1. mars. Det utsendes også egen skatteseddel som sendes til eiendommenes eiere.

Eiendomsskatten for 2014 vil bli fakturert i to terminer med forfall i april og i oktober.

Klageadgang gjelder alle takster som ikke tidligere er påklaget Klagen skal fremsettes skriftlig og sendes: Sunndal kommune, Eiendomsskattekontoret, Postboks 94, 6601 Sunndalsøra innen 12. april 2014.

 

Eiendomsskatteloven

Kommunestyrets skattevedtak i sak: 72/13

Rammer og retningslinjer for taksering

padlock