Adressering i Sunndal kommune


Kart med hoveddeler
Kart med hoveddeler

Kommunen har kommet godt i gang med adresseringsarbeidet i kommunen. Det skal tildeles vegnavn, områdenavn og husnummer i hele kommunen. Vegnavn blir tildelt der det er boligbebyggelse og områdenavn der det er hytteområder med stier.
Adresser skal gjøre det lettere å finne fram for bla. uttrykningskjøretøy, posten, hjemmesykepleien, osv.

Oppmålingsavdelinga i kommunen er adressemyndighet og utarbeider kart med inndeling i parseller og tildeler husnummer. Navneutvalget i kommunen har som oppgave å samle inn forslag til navn fra aktuelle lag og foreninger. Enkeltpersoner i kommunen får også anledning til å komme med forslag.

Vi har delt kommunen inn i 7 forskjellige hoveddeler.:

1: Sunndal sentrum til og med Grøa sør
2: Litldalen/Torbudalen
3: Øksendal/Jordalsgrend
4: Ålvundeid/Oppdøl/Innerdal
5: Ålvundfjord/Nesøya
6: Grøa nord/Gjøra
7: Grødalen og fjellområder rundt


Det første område som er klart til å komme med forslag til vegnavn og områdenavn på er
5: Ålvundfjord (klikk på link over for å komme til kartene).

Det blir avholdt folkemøte/informasjonsmøte for Ålvundfjord onsdag 30. mai kl. 19.00, møt opp og kom med forslag til navn. Du kan også sende inn forslag om navn til post@sunndal.kommune.no (husk å merke forslaget med kartnr. og parsellnr). Det er også lagt ut kart på servicekontoret der du kan levere inn navneforslag.

 
padlock