Planer i Sunndal kommune

Planer
Kommuneplan 2014-2020 - prosess og grunnlagsdokumenter
Kommuneplan 2014-2020 - samfunnsdelen (PDF, 3 MB)
Arealplaner
Boligssosial handlingsplan (PDF, 71 kB)
Eierskapsmelding for Sunndal kommune 2012-2013 (PDF, 2 MB)
Eldreplan 2008 - 2015 (PDF, 91 kB)
Energi- og klimaplan (PDF, 2 MB)
Forvaltningsplan for hjortevilt i Sunndal kommune 2015-2018 (PDF, 390 kB)
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2013-2016 (PDF, 327 kB)
Interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre - planprogram 2014 (PDF, 3 MB)
Landbruksplan (PDF, 2 MB)
Likestillingsplan, 2004 - 2007 (PDF, 45 kB)
Kommuneplan 2007 - 2015, samfunnsdelen (PDF, 658 kB)
Kommuneplan 2007 - 2015, arealdelen
Kulturplan 2009-2019 (PDF, 350 kB)
Næringsplan 2010 - 2015 (PDF, 393 kB)
Plan for idrett og friluftsliv 2012-2017 (PDF, 861 kB)
Planprogram kommuneplan 2007 - 2015 (PDF, 61 kB)
Planstrategi 2012 - 2015 for Sunndal kommune (PDF, 937 kB)
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012 - 2015 (PDF, 345 kB)
Strategiplan reiseliv (PDF, 2 MB)
Strategisk plan Sunndal 2013 (PDF, 572 kB)
Strategisk plan Sunndal 2013 vedlegg (PDF, 281 kB)
Sunndalsøra - strategiplan for sentrumsutvikling
Sunndalsøra - tettstedsutvikling i et klimaperspektiv (0-visjonsprosjektet)
Temaplan kulturbygg 2005 - 2010 (PDF, 48 kB)
Tettstedsutvikling - oversikt tre planer
Tettstedsutvikling - temagruppe plan (PDF, 2 MB)
Årsmelding 2014 (PDF, 4 MB)
Årsmelding 2013 (PDF, 4 MB)
Årsmelding 2012 (PDF, 4 MB)
Årsmelding 2010 (ODP, 9 MB)
Årsmelding 2009 (PDF, 6 MB)
Årsmelding 2008 (PDF, 324 kB)
Årsmelding 2007 (PDF, 409 kB)
Sist endret 03.06.2015 13:16
Fant du det du lette etter?
  • Ja
  • Nei