Telefon :
71699036
E-post :
ragnhild.bakken@sunndal.kommune.no
Tittel :
familieveileder
Bunnhjørne

BAPP-grupper

Hva er BAPP?

"Gjøre og snakkegruppe" for barn av foreldre som har hatt eller har psykiske problemer og rusproblemer.

BAPP-grupper - Klikk for stort bilde Tilbud

BAPP-gruppe er et forebyggende tilbud for barn i alderen 8- 12 år.

I en BAPP-gruppe lærer barna å sette ord på vanskelige følelser og tanker og snakke om tabubelagte områder. Det følges et strukturert opplegg som inneholder mat, lek, rollespill, kunnskap, hjemmeoppgaver og å dele opplevelser med hverandre. Barna har 8 samlinger på 1, 5 timer ( 1. pr.uke) og det er to foreldresamlinger.

Mer informasjon om BAPP


Samarbeidsparter

BAPP-grupper er et samarbeid mellom hjelpetjenestene for barn og unge i Sunndal kommune og Psykisk helsevern for barn og unge ( BUP) ved Molde sjukehus.


Gruppeledere i Sunndal kommune

Jeanette Wilhelmsen, PPT
Marianne Romfo, barnevernet
Ragnhild Bakken, helsestasjonen - koordinator for BAPP-gruppene
Hildegunn Ruste ved helsestasjonen er også medlem av gruppen.

Sist endret 09.06.2015
Fant du det du lette etter?
  • Ja
  • Nei