BAPP-grupperBAPP: "Gjøre og snakkegruppe" for barn av foreldre som har hatt eller har psykiske problemer og rusproblemer.

BAPP-grupper
BAPP-grupper

BAPP-gruppe er et forebyggende tilbud for barn i alderen 8- 12 år.I en BAPP-gruppe lærer barna å sette ord på vanskelige følelser og tanker og snakke om tabubelagte områder. Det følges et strukturert opplegg som inneholder mat, lek, rollespill, kunnskap, hjemmeoppgaver og å dele opplevelser med hverandre. Barna har 8 samlinger på 1, 5 timer ( 1. pr.uke) og det er to foreldresamlinger.

BAPP-grupper er et samarbeid mellom hjelpetjenestene for barn og unge i Sunndal kommune og Psykisk helsevern for barn og unge ( BUP) ved Molde sjukehus.

I Sunndal kommune har vi nå 3 gruppeledere: Kikki Vebenstad PPT, Marianne Romfo barnevernet og koordinator for BAPP-gruppene Ragnhild Bakken helsestasjon. Grace Aarøen ved helsestasjonen er også medlem av gruppen.

 
padlock